Privacy Policy

Data protection statement 15.10.2023

 

Registrar Company

Y ID: 3351983-7

Address: Jänkäläntie 35, 94460 Tornio

 

The person who keeps the register: Heikki Rauhala

E-mail: [email protected]

phone: +358 50 587 9997

 

I collect personal data to manage the customer relationship. The basis for the processing of personal data is a legitimate interest and statutory obligations.

I also collect information for marketing purposes. The legal basis for processing personal data is consent.

I do not make users into profiling and automatic termination.

 

The recipients of your personal data

– Our company, so myself

– you yourself, if we are discussing e.g. at

 

We store your personal data:

– in the real archive for seven years – in the accounting material for seven years.

 

You have the following rights:

– the right to check your personal data – right to rectification of data – the right to restrict processing (profit prohibits marketing)

– the right to object to processing – the right to withdraw consent (you may wish to withdraw your consent to marketing)

– the right to decide the appeal to the supervisory authority

 

Please note that you only have the ”right to be forgotten” if we have no legal obligations to continue processing your personal data.

Tietosuojaseloste 15.10.2023

 

Rekisterinpitäjä

Yritys: ScandiAvia Oy

Y-tunnus: 3351983-7

Osoite: Jänkäläntie 35, 94460 Tornio

 

Henkilö joka pitää rekisteriä: Heikki Rauhala

Sähköposti: [email protected]

puhelin: +358 50 587 9997

 

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Kerään tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

 

Henkilötietojasi vastaanottavat

– yrityksemme, siis minä itse

– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

 

Säilytämme henkilötietojasi:

– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

 

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– oikeus tietojen oikaisemiseen

– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

– oikeus vastustaa käsittelyä

– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Scroll to Top